Oppdatere programvaren som leder

Plus sign

Lederbloggen

LED+ er vårt lederutviklingsprogram og tar utgangspunkt i at lederskap kan læres. Et av områdene som ledere som går gjennom LED+ programmet ofte jobber med, er å "oppdatere programvaren" om hvem de er og hvordan de virker på andre.

«Jeg trenger noen nye lederverktøy» er en av de vanligste kommentarene vi får når vi spør deltakerne om hva de forventer å få ut av LED+ programmet. De fleste av lederne som deltar i LED+ har som et av sine mål å få litt påfyll. Det har gjerne gått noen år siden de utdannet seg, eller de har lært mye gjennom praksis, men opplever at de trenger noe nytt i lederskapet sitt. En annen vanlig forventning er de som oppgir at de ønsker mer selvinnsikt, å forstå seg selv bedre og hvordan de virker på andre.

«Det viktigste lederverktøyet du har som leder er deg selv, og jo bedre du kjenner deg selv og vet hvordan du skal bruke dette verktøyet, jo bedre leder blir du.»

 

På mange måter er disse forventningene ganske like. Det viktigste lederverktøyet du har som leder er deg selv, og jo bedre du kjenner deg selv og vet hvordan du skal bruke dette verktøyet, jo bedre leder blir du. Sammenhengen mellom godt lederskap og selvinnsikt er tydelig. En av de som har vist dette er forskeren Tasha Eurich. Hun viser at selvinnsikt er en kritisk komponent i effektivt lederskap og at ledere med høy selvinnsikt har bedre relasjoner med sine medarbeidere, tar bedre beslutninger, og er mer effektive i sine lederroller. Dette er grunnen til at selvinnsikt både er et tema på en av dagssamlingene våre, og ofte et tema i de individuelle samtalene.

Utvidet selvinnsikt med Johari-vinduet

Johari vinduet er en velkjent matrise som vi benytter for å forstå hva vi mener med å få utvidet selvinnsikt. Johari-vinduet ble utviklet av Joseph Luft og Harrington Ingham. Den blir brukt for å forbedre selvinnsikt og kommunikasjon mellom individer. Det består av en matrise delt inn i fire kvadranter:

 1. Åpent område (Arena):
  • Kjent for deg og kjent for andre: Informasjon om deg som både du og andre er klar over, som dine ferdigheter, atferd og holdninger.
 2. Blindt område (Blinde flekk):
  • Ikke kjent for deg, men kjent for andre: Informasjon om deg som andre er klar over, men som du selv ikke ser, for eksempel ubevisste vaner eller atferd.
 3. Skjult område (Fasade):
  • Kjent for deg, men ikke kjent for andre: Informasjon som du er klar over, men holder skjult for andre, som personlige følelser og hemmeligheter.
 4. Ukjent område (Ukjent):
  • Ikke kjent for deg og ikke kjent for andre: Informasjon om deg som verken du eller andre er klar over, som uoppdagede talenter eller potensialer.

 

Ved å utforske og utvide det området som er synlig for meg gjennom tilbakemeldinger og selvavsløring, kan individer forbedre selvinnsikten og kommunikasjonen, noe som er spesielt nyttig i lederutvikling.

Den blinde flekken

Det er i området som ikke er synlig for deg, men som er synlig for andre (den blinde flekken) at den nye selvinnsikten ofte finnes. Her finnes det viktige lederverktøy i det vi oppdager ny innsikt om oss selv. Det er lett å tenke at ny selvinnsikt bare er av negativ karakter   – ting jeg trodde jeg var bra på, men som jeg ikke mestrer, eller som andre ser som svakheter hos meg. Men det kan like gjerne være positive innsikter å oppdage. LED+ prosessen avslører ofte talenter eller ferdigheter som lederen selv ikke har sett, men som er viktige ressurser i lederens verktøykasse.

Lederidentitet – når er det på tide med oppdatering?

Et av områdene som ledere som går gjennom LED+ programmet ofte jobber med, er å «oppdatere programvaren» om hvem de er og hvordan de virker på andre. Lederidentitet er ikke en fast størrelse, men når skal vi oppdatere den og hvor ofte? Vi er ikke en datamaskin, men alle ledere har en formet forståelse av hvem vi er, hvilke ferdigheter vi har og hvordan vi virker på andre. Dette er med på å legge grunnlaget for hvordan vi forholder oss til andre som leder. Vi ser ofte at denne grunnforståelsen, lederidentiteten eller programvaren om deg som leder, ikke endres i takt med ens alder, erfaring, kompetanse og posisjon.

Det er tydelig at dersom en toppleder i 50-årene leder på samme måte som hun gjorde når hun var 30, blir det lett feil. En leder jeg møtte for en tid tilbake hadde lykkes godt med å få gjennomslag gjennom sin lederkarriere, men nå ble det en del mer konfliktfylt. Han gjorde det samme som han alltid hadde gjort, men i stedet for å få gjennomslag, ble folk såret og lei seg. Var det de nye generasjonene som er mer sårbare? Det viste seg gjennom LED+ prosessen at denne dyktige lederen ikke hadde tatt høyde for at han hadde fått mer erfaring, alder og makt. Følgene var at det som før gav gjennomslag, nå ble for mye. Han måtte benytte en annen tilnærming for å få samme effekt som før. I dette tilfellet var «less is more» den riktige veien å gå.

LED+ er en prosess der lederne får tid og tilbakemeldinger som gjør det mulig å oppdatere «programvaren» om seg selv og sitt eget lederskap. Dette gjøres på flere måter, blant annet gjennom tilbakemeldinger, refleksjon og forskjellige arbeidspsykologiske tester. For mange er dette veldig viktig og nyttig kunnskap, som gjør dem til bedre ledere i tillegg til at de får brukt mer av seg selv i jobben som leder.

Er tiden inne?

For deg som opplever at tiden for en «lederoppdatering» er , er det mer informasjon om vårt LED+ program her!

 

Meld deg på LED + august 2024

Gjennom LED+ får du økt selvinnsikt og nye ferdigheter som leder.

Se mer