La oss evaluere ditt styre og finne kompetente styremedlemmer.

Styrerekruttering er en viktig investering, og kan raskt gi avkastning i form av inntjening og vekst. Vi hjelper kunder med å maksimere verdien av styret ved å rekruttere komplementære nye medlemmer og analysere og dyktiggjøre til høye prestasjoner.

Nyhet! Human øker sin produktportefølje og kan nå tilby styreevaluering og styrerekruttering.

 

Viktigheten av et godt styre er ofte undervurdert. Det er mye å hente for eiere og daglig ledelse ved å ha et velfungerende styre. Vi i Human kan hjelpe din bedrift til å sette sammen og få det beste ut av styret. Med vår mangeårige erfaring med å rekruttere og bygge gode team, vil vi nå bidra til et profesjonelt styrearbeid i alle ledd.

I vår database og nettverk har vi mange flotte, kompetente og dyktige kandidater som kan være med å bidra aktivt inn i ditt styre. Vi kan også hjelpe ditt selskap til å møte de nye kravene til kjønnsbalanse.

Begynn med å vurdere dagens styre, finn hva de er gode på og hvor det er rom for forbedring. Sammen kan vi bygge et sterkere styre med riktig kompetanse for å støtte bedriften til å nå sitt fulle potensiale.

 

Det er kostnadsfritt å registrere seg som styrekandidat hos oss.