Vi finner og utvikler potensialet i mennesker og organisasjoner

Vår visjon er å gjøre virksomheter bedre! Dette gjør vi gjennom lederutvikling og rekruttering som er preget av innsikt, perspektiv og kvalitet.

Human ble etablert i 2000 og er i dag et rådgivningsselskap med kontorer i Bergen, Haugesund og Stavanger. Vårt team består av elleve kompetente konsulenter som leverer tjenester innen rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling.

 

Vår visjon

Gjøre virksomheter bedre!

 

Verdier

Innsikt Vi er genuint opptatt av mennesker. Gjennom å bruke gode verktøy og ha høy emosjonell kompetanse søker vi innsikt i mennesker og organisasjoner.

Perspektiv Vi vet at virkeligheten er sammensatt. Derfor søker vi hele tiden å se hele mennesket og hele organisasjonen. Vi tror dette er en forutsetning for å være gode rådgivere for og med ledere.

Kvalitet Vi vektlegger høy kompetanse og benytter oss av evidensbaserte metoder i våre utviklings- og rekrutteringsprosesser.

Helhet  Handler om å være hele mennesker som lever hele og balanserte liv i en hel verden.

 

Vårt team

Alle våre rådgivere har bred kompetanse, og dekker fagfeltene knyttet til lederutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering og markedsføring.

Alle våre rådgivere har perspektiv, og har erfaring fra mange ulike prosesser og prosjekter. Dette gjør oss i stand til å ta utgangspunkt i dine reelle behov, uansett hvilken av våre rådgivere du prater med.

Du kan bli bedre kjent med våre rådgivere her.

 

Human touch – Vi bidrar til samfunnet

Human er et verdidrevet selskap som vektlegger verdimaksimering i tillegg til en solid økonomisk drift.  Dette er blant annet grunnen til at vi gir 10% av vårt overskudd til veldedige formål hvert år.