Lederutviklings­program

Vår erfaring og kompetanse om hva som skaper varig endring hos ledere har vi samlet i lederutviklingskonseptet LED - skreddersydd for privat og offentlig sektor.

Lederskap kan læres:

Human sitt lederutviklingsprogram LED tar utgangspunkt i at lederskap kan læres.
Vi vet at utvikling av lederens selvinnsikt og ferdigheter er avgjørende for å forbedre lederens evne til å utøve effektivt og godt lederskap.
LED lederutvikling skjer derfor langs disse to aksene: selvinnsikt og ferdigheter. Fokuset vil være avhengig av forskjellige faktorer, så som lederens alder, erfaring og kunnskap.

 

Utvikling av lederskap er en kontinuerlig prosess:

For de fleste ledere er det å utvikle seg, lære noe nytt og oppfriske kunnskap, viktig. Dette er kontinuerlige prosesser og en del av lederjobben. Fra tid til annen er det behov for en mer fokusert tid til å utvikle lederskap, det er da et godt lederutviklingsprogram er nyttig.

 

Individuelle forskjeller:

Alle ledere er forskjellige og har ulikt utviklingspotensial. Vi mener derfor at et godt lederutviklingsprogram må ha en personlig tilpasning. En «one size fits all» innfallsvinkel til lederutvikling tror vi ikke er mulig, til det er ledelse for kompleks og de individuelle forskjellene for store. De som er unge i sitt lederskap vil ofte trenge mer ferdighetsbasert utvikling, mens de som mestrer lederoppgavene godt vil ofte ønske mer fokus på hvordan de utøver lederoppgavene og selvinnsikt.

 

Tid:

Tid er en viktig komponent i all utvikling. Dersom lederutviklingen skal være mer enn inspirasjon, trenger den enkelte å jobbe med hvordan endringen ser ut i den konkrete hverdagen. Lederutvikling er i stor grad adferdsendring, lederen ønsker ofte å gjøre noe på en mer effektiv og bedre måte. Alle som har forsøkt å endre sin egen adferd vet at dette tar tid. Det handler ikke først og fremst om informasjon eller inspirasjon, men å trene på det man ønsker å gjøre. Et LED program varer normalt i 8-10 måneder. I denne perioden vil vi som lederutviklere hjelpe den enkelte deltaker til å tenke og handle på en måte som gjør enn til en bedre og mer effektiv leder.

 

Nærhet til jobben:

Ledelse utøves i en kontekst og bør utvikles i nærhet til lederjobben. Her skiller lederutvikling seg fra personlighetsutvikling. Det er ikke først og fremst lederens behov, men organisasjonens behov som står i sentrum og definerer hva som skal utvikles. LED vil ta hensyn til dette gjennom å forankre målsettingene med organisasjonens behov.
Organisasjonens eierskap til lederutvikling er et suksesskriteria.
Utvikling av ledere er en pågående prosess i alle organisasjoner og vi vektlegger derfor at LED støtter opp under bedriftens kontinuerlige lederutvikling. Alle organisasjoner er unike, og LED blir derfor skreddersydd til bedriftens behov og ønsker.

 

Metode:

Human har utviklet en metode som er dynamisk i møte med den enkelte leder. Vi tror at ledere utvikles og lærer mest når de arbeider med problemstillinger som er en del av den praktiske lederutfordringen de står i til daglig.

 

Våre steder for lederutvikling:
Lederutvikling Bergen
Lederutvikling Stavanger
Lederutvikling Haugesund