Lederutvikling Haugesund

Human AS tilbyr lederutvikling i Haugesund, og har kunnskapsrike og kompetente konsulenter på avdelingen. Vi tilbyr to ulike lederutviklingsprogram, bedriftsinterne og LED +.

 

Bedriftsinterne lederutviklingsprogram 

Det klassiske LED programmet er et bedriftsinternt program som er skreddersydd for å møte behov i den enkelte bedrift. Dette programmet planlegges og tilpasses i samarbeid med bedriftens ledelse. Det lages også gjerne en overordnet målsetting for LED.

Temaer for heldagssamlinger og bidragsytere vil variere og vi arbeider aktivt med å skape en læringskultur i bedriften for å styrke den kontinuerlige lederutviklingen. Bedriftens ledere inviteres også til å være aktive i undervisning eller enkeltpresentasjoner.

 

LED+ 

I denne varianten av LED blir lederne en del av en gruppe med ledere fra forskjellige bedrifter og organisasjoner. Temaene for heldagssamlingene er satt opp til å være mest mulig matnyttige for ledere generelt. Vi vektlegger erfaringsutveksling og relasjonsbygging i samlingene slik at det å være i en gruppe av ledere gir en reel merverdi for deltakerne.

Vanlige temaer for heldagsamlingene i LED er:

  • Grunnleggende forståelse av ledelse og lederrollen
  • Å kjenne seg selv, lederskap og selvinnsikt
  • Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  • Rekruttering
  • Endringsledelse og strategi
  • Motivasjon og selvledelse
  • Lederskap og kommunikasjon

 

Vår metode for lederutvikling innebærer en kombinasjon av samlingsbasert undervisning og individuelle samtaler.

Kontakt en av våre dyktige konsulenter i dag for å få uforpliktende tilbud på lederutvikling Haugesund.

 

Kontaktpersoner for lederutvikling Haugesund:

Odd Arild Sævik – Partner
oddarild@human-as.no / 450 21 995

 

Geir Haraldseid – Partner
geir@human-as.no / 950 65 981

 

Du kan også nå vårt sentralbord på:
hei@human-as.no / 55 98 99 22

 

kontaktsiden finner du mer informasjon om våre ansatte.

 

Velkommen til Human AS avd. Haugesund

Mediehuset, Karmsundgata 72, 5529 Haugesund.