Rekruttering - en viktig investering

Din neste rekruttering er en av dine viktigste investeringer, og kan raskt gi avkastning i form av inntjening og vekst. Vi hjelper kunder med å maksimere verdien av ansettelser og minimerer risikoen for å gjøre feil.

I våre rekrutteringsprosesser skaper vi verdi gjennom å finne riktig kandidat til riktig stilling. Ved å la oss ta hånd om rekrutteringsprosessen kan dere føle dere trygge på at valget verken blir preget av hastverksarbeid eller magefølelsen:

«Vi lover deg en rekrutteringsprosess som er preget av høy kvalitet i alle ledd, ledet av troverdige og kompetente rådgivere med høy integritet.»

 

Gode valg forutsetter gode vurderinger. Vi har 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister og kan vise til en imponerende suksessrate både når det gjelder å løse krevende søkoppdrag og gjøre treffsikre vurderinger. Vi benytter markedets beste testverkøy, arbeidet etter evindebaserte intervjuteknikker og har DNV GL-sertifiserte konsulenter med høy formalkompetanse, ledererfaring og solid rekrutteringskompetanse.

 

Vi er stolte av å kunne dokumentere at vi har en prosess som baserer seg på 85 års forskning på beste praksis rekruttering. Vi kan derfor tilby en treffsikkerhet som er inntil dobbelt så høy som mer tradisjonelle metoder.

 

Vi tilbyr deg et bredt spekter av rekrutteringstjenester.