Opplever du det vanskelig å finne de riktige kandidaten?

Da er du ikke alene. Rekruttering er avgjørende for en virksomhets suksess

Hele 1/3 av virksomheter mener det er vanskelig å få tak i kvalifiserte kandidater. Vi har lang erfaring og med forskningsbaserte metoder, hjelper vi deg å finne de riktige kandidatene.

 

Utlyst Prosess – Når tilgangen på motiverte kandidater er god

Aktivt søk – Når stillingen er krevende og kandidatene er få (Når det er begrenset tilgang på motiverte kandidater)

Assessment – Når du ønsker en ekstern objektiv dybdevurdering (Når virksomheten i hovedsak håndterer prosessen selv)

Screening – Når du har store søkerutvalg som tilfredstiller formalkrav