Rekruttering - en viktig investering

Å ha riktige personer i virksomhetens lederposisjoner har svært mye å si for arbeidsplassens miljø, produktivitet og kvalitet. Både forskning og erfaring viser at det også har mye å si for om øvrige ansatte velger å bli eller slutte i stillingene sine. Derfor er lederrekruttering en viktig investering.

Den nye lederen du skal ansette sitter trolig allerede i en god posisjon uten tanker om jobbytte. I de fleste lederrekrutteringene er det derfor nødvendig å gjøre et eget research – vi ser derfor stor verdi av å ha gode nettverk og god bransjeoversikt for å finne kvalifiserte kandidater til stillingen. I vårt aktive søk inviterer vi potensielle kandidater til samtale om stillingen. Hvis vi vurderer matchen som god utfordrer vi dem til å møte arbeidsgiver for å undersøke/sjekke ut gjensidig interesse. Vi opplever å få gode tillitsforhold med kandidater.

 

Gjennom bruk av forskningsbasert metodikk sikrer vi høyest mulig kvalitet i rekrutteringsprosessene. Vi benytter en av markedets mest omfattende testpakker (Hogan – MVPI og HDS, 16PF og Matrigma) som gir oss dybdeanalyser av kandidatene. Dette gir deg som skal ansatte best mulig innsikt for å gjøre et veloverveid og objektivt valg.

 

Våre steder for lederrekruttering:
Lederrekruttering Bergen
Lederrekruttering Haugesund
Lederrekruttering Stavanger