Korona, musketerer, uavhengighet og team

Plus sign

Lederbloggen

Det er påske, og vi har alle hatt en uforglemmelig måned bak oss. I løpet av noen korte dager i mars ble vi plutselig innelukket, og måtte legge om svært mange av våre vanlige gjøremål og vaner.

Koronakrisen er dyptrekkende og handler først og fremst om et virus vi ikke har medisin mot eller kontroll på. Plutselig befinner vi oss alle i en situasjon som minner om fjerne innslag fra Dagsrevyen om ebola og sars. Den gang var det ingen reell trussel mot vår trygghet.

Når et virus treffer også den vestlige verden, får det en rekke konsekvenser i alle fall ikke jeg hadde reflektert over. Selv om vi vet at naturkatastrofer får langtrekkende negative konsekvenser, er dette fremmed for oss her på «berget». En vinterorkan eller et jordras ryster oss litt, og forsikringsselskapene roper i media, men det hele går nokså upåvirket hen for de fleste. Men denne gangen rystes vi av noe som rammer hele folket vårt – og resten av verden.

Hva gjør vi nå?

Svært mye av økonomien vår har stoppet opp. Til og med vår tids katedraler, kjøpesentrene, er folketomme og fremtrer som spøkelseshus. De siste ukene har jeg snakket med mange ledere, og gjennomgangsmelodien er at ingen vet hva fremtiden vil bringe. Hva skjer etter påske, eller når eventuelt viruset har dratt sin vei? Har vi kunder igjen, og hvordan vil de ulike markedene se ut i fremtiden? Når dette «jordskjelvet» eller denne «brannen» har rast fra seg, hva står egentlig igjen?

Teamarbeid

Norge har de siste 75 årene vært skånet fra de store krisene, og hatt en sammenhengende positiv økonomisk samfunnsutvikling. Vi er ikke trent for å møte slike kriser. I mange år har vi i Human arbeidet med å trene ulike grupper til å prestere i team. For ca 50 år siden gjorde Meredith Belbin et banebrytende forskningsarbeid knyttet til det å arbeide i team. Han identifiserte 9 ulike roller eller effekter mennesker kan ha i en gruppe. Forenklet sagt fant han ut at høyt presterende team bestod av mennesker med komplementære roller, som utfylte hverandre slik at alle rollene var i funksjon. Ikke som en statisk virkelighet, men et dynamisk samspill mellom mennesker. Team-ordet brukes i mange sammenhenger, og noen ganger kan vi kjenne på slitasje på begrepet. Likefullt viser forskning at dersom man står innfor oppgaver som er krevende og komplekse, er teamarbeid den beste måten å lykkes på.

Kraften i samarbeid

Gjennom mange år som konsulent har jeg vært så heldig å få arbeide med grupper som står overfor situasjoner, markeder eller krevende tider som fordrer høyt presterende team. Gang på gang har jeg blitt forundret av å se hvilken kraft som oppstår når mennesker velger å arbeide sammen, bruke sine styrker – og lever med hverandres svakheter, for å oppnå gode mål. Dette kan vi også lese mange eksempler på i verdenshistorien der teamarbeid har oppstått og løst vanskelige og uoverkommelige situasjoner. Jeg kan fortsatt kjenne den sitrende følelsen av å lese Alexander Dumas sin beretning om de tre musketerene som sammen løste de mest heltemodige oppdragene gjennom eksellent teamarbeid. Disse 4 menneskene (ja, de var 4!) representerte svært forskjellige karakterer, noe som utgjorde den store forskjellen. Et godt team gjør at 2 + 2 blir minst 5, også i dagens situasjon.

Uavhengig og avhengig

Når vi nå venter på at røyken skal legge seg, og vi skal ut å finne løsninger for hvordan bygge næringslivet opp igjen, tror jeg vi med stor fordel skal tenke teambasert. Du som leder vil kanskje møte din største utfordring i månedene som kommer. I møte med farer og ulendt terreng, i møte med fjell som må flyttes eller passeres, og der dine handlinger kan få store konsekvenser for mange hjem og husholdninger, trenger du å bygge team bestående av mennesker med komplementære ferdigheter. Du trenger å bygge team som representerer den nødvendige psykologiske tryggheten, der alle våger å bidra med sitt og der en kan stole på hverandre. Lederskap handler om å nå målsettinger sammen med andre, og i den kommende tiden er utfordringene komplekse. Dette vil kreve mot, kreativitet, styrke og analyse. Da trengs det ledere som løfter opp sine kompetente medarbeidere og skaper trygghet.

Når vi de siste månedene har lært av Harald Eia at det er typisk norsk å være uavhengig, står vi innfor en utfordring. Jeg håper derfor på modige ledere som nå våger å bygge prestasjonsteam der det blir typisk norsk å være avhengige av hverandre, og muligens inspirert av et godt gammelt slagord fra musketerene:

«Èn for alle, og alle for èn»

Sammen blir vi sterke. Godt lederskap.