Sommerperspektiver

Plus sign

Lederbloggen

«Hva jeg mener om verdenssituasjonen? Vet ikke, jeg har et rusk i øye, sa den danske forfatteren Storm P.» Det er enkelt å bli navlebeskuende. Derfor har Human perspektiv som en av sine verdier. Sommer- og ferietid er en god anledning til å få nye perspektiv. Kanskje spesielt i år?

Mange er nå i gang med en etterlengtet ferie. Et spesielt halvår ligger bak oss, og det har vært utfordrende for mange. Feriedager er ment å være annerledes enn hverdager. Dette gir oss også gode muligheter til å få perspektiv på det man har, er og gjør.

Perspektiv på hva?

I Cambridge Dictionary defineres å få perspektiv som: «å sammenligne noe med andre ting, slik at det kan bli vurdert på en presis og rettferdig måte».  Dette kan vi gjøre på ulike plan. Vi kan gjøre det som nasjon, som bedrift eller som enkeltmenneske. Det er sikkert flere enn meg som har opplevd å se annerledes på ting, få et nytt perspektiv, i møte med enkeltskjebner eller nyhetsinnslag fra en virkelighet langt fra sin egen. Vi forteller barna våre at de ikke bør sammenligne seg med andre. Dette er en sannhet med modifikasjoner. En av sammenligningens effekter kan jo være et rettere perspektiv.

Perspektiv og bærekraftsmålene

Koronakrisen har vist oss at verden har blitt et mindre sted. Vi har stått overfor det som ble et felles problem for hele verden. Løsningene må også finnes i fellesskap, noe som WHO-lederen har bønnfalt verden om. Jeg tror mange av oss har fått kjent mer på kroppen hvor liten verden er. Forhåpentligvis kan dette gi oss et større globalt perspektiv. Verden trenger en sterk forpliktelse til den globale dugnaden som må til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Dette er essensen i bærekraftsmålene.

Business as a force for good

FNs Global Compact har “Business as a force for good” som sitt motto. En slik måte å tenke på, sammen med bærekraftsmålene, gjør at vi må se på næringsliv og næringsutvikling på en ny og annerledes måte. Ideen om en trippel bunnlinje med fokus både på det økonomiske, miljømessige og sosiale vil bli drøftet i stadig flere styremøter og ledergrupper i tiden fremover.

I Human prøver vi stadig å utforske hva dette betyr for oss. Hvordan kan et konsulentselskap som vårt være med på den globale dugnaden? Et konkret tiltak som lenge har vært praksis i Human, er at vi velger å gi 10% av vårt årlige overskudd til veldedige formål.

De siste årene har vi utviklet et samarbeid med organisasjonen Just Earth. Dette er en organisasjon som driver jordbruksskoler i flere utviklingsland. Gjennom mange år har organisasjonen bidratt til å gjøre livet bedre til mange titallstusen voksne og barn. I år donerer vi 163 000 kroner til organisasjonen. Det gir mening.

Perspektiver på koronakrisen

Storm P hadde fått rusk i øyet og var dermed perspektivløs. Vi kan stille oss spørsmålet hva vi har lært gjennom koronakrisen? Noen har innført permanent hjemmekontor og holdningene til digital samhandling har kanskje aldri vært mer positive enn de er nå.

Samtidig er det ikke bare positive erfaringer vi har gjort oss. Mange har lært en god del om frykt, og for en del av oss har koronakrisen gitt en påminnelse om at selv ikke verdens beste og rikeste land er vaksinert mot alle problemer. Vi er også sårbare.

Dette kan i beste fall bidra til at vi kjenner oss mer som en del av det globale fellesskapet, og gi oss en større forpliktelse til å bidra i de globale utfordringene. Da har koronakrisen gitt oss nye perspektiver som virkelig kan få betydning for fremtiden.

Ingenting kommer av seg selv

De fleste av oss vil nok hilse nye og sunne perspektiver velkommen. Likevel opplever vi at disse ikke kommer av seg selv. I mange tilfeller må vi aktivt oppsøke nye perspektiver. Det gjør vi ved å la våre etablerte tanker og følelser bli utfordret.

De kongelige gir sine barn perspektiver ved å dra på dannelsesreiser. Folk flest må gjerne oppsøke det på mer tilgjengelige måter. La oss ikke undervurdere perspektivrikdommen i en god bok, en podcastserie eller et møte med en annen kultur. Det enkle kan også være det beste.

 

God ferie – og lykke til med sommerperspektivene!