Bruk 15 minutter på å utvikle ditt lederskap

Plus sign

Lederbloggen

Forskning viser at noe av det smarteste du kan gjøre som leder er å bruke 15 minutter om dagen på å reflektere over din egen utvikling og læring. Å bruke mer tid på å tenke er enkelt, men gir faktisk større effekt enn mange av oss vil tro.

Selvinnsikt er den viktigste lederferdigheten. En studie gjort av forskere tilknyttet Harvard Business School fant ut at medarbeidere som brukte 15 minutter i slutten av dagen på å reflektere over hva de hadde lært samme dag presterte 23% bedre etter 10 dager, enn de som ikke gjorde dette. Også her til lands viser flere studier at ledere som er autentiske og har et reflektert forhold til egne styrker og svakheter, oppnår bedre prestasjoner og høyere engasjement hos sine medarbeidere.

«Selvinnsikt handler om å ha et rett bilde av egne styrker og svakheter, og hvordan man påvirker andre med sin atferd.»

 

Dette er ikke noe man får automatisk i en lederrolle. Selvinnsikt får man først og fremst ved å se på seg selv utenfra. Dette kan skje på to måter:

1. Gjennom tydelige og ærlige tilbakemeldinger fra andre
2. Gjennom egen refleksjon der du selv blir bevisst nye sider ved deg selv

Mange ledere opplever at jo lenger de har vært ledere, dess sjeldnere får de ærlige tilbakemeldinger. Frekvensen av ærlige tilbakemeldinger ser ut til å gå ned i takt med antall år i lederrollen. Dette gjør ofte at mange faktisk ikke får tilbakemeldinger, selv om de gjerne skulle ønske seg det.

Hva hindrer selvinnsikt?

Selvinnsikt handler om å ha et rett bilde av egne styrker og svakheter, og hvordan man påvirker andre med sin atferd. Det er ikke noe man får automatisk i en lederrolle. Mange vil si, kanskje tvert imot. Selvinnsikt får man bare ved å se på seg selv utenfra. Dette kan skje på to måter:

 

1. Gjennom tydelige og ærlige tilbakemeldinger fra andre
2. Gjennom egen refleksjon blir du selv bevisst nye sider ved deg selv

 

Mange toppledere opplever også at jo lenger de har vært ledere, dess sjeldnere får de ærlige tilbakemeldinger. Frekvensen av ærlige tilbakemeldinger går ned i takt med antall år i lederrollen. Dette er en stor utfordring for mange. I en travel lederhverdag kan det også føles svært vanskelig å prioritere tid til å reflektere over en selv.

 

Fire spørsmål som bidrar til økt selvinnsikt Når kvelden, helga, ferien eller andre naturlige pusterom kommer, så kan det være lurt å bruke noe av den ledige tiden på å reflektere over eget liv og lederskap. Du kan gjerne starte med disse fire spørsmålene:

1. Hva har jeg lært om meg selv og mitt lederskap i tiden som ligger bak?
2. Hva eller hvem har bidratt til at jeg har utviklet meg som leder den siste tiden?
3. Hvilke utviklingsområder for eget lederskap vil jeg fokusere på i tiden fremover?
4. Hvilke styrker har jeg som jeg vil dyrke enda mer i tiden fremover?