Måldefinering - et onde eller gode?

Opplever du det å sette mål som et gode som gir deg retning, eller noe som gjør deg motløs av å se alt du ikke har fått til? Målsetting er en aktivitet som må gjøres med klokskap.

En viktig lederoppgave er å skape tydelige mål for virksomheten og medarbeiderne en leder. Gode ledere har også tydelige mål for seg selv og egen utvikling. Kan det samtidig være kontraproduktivt å sette mål? Ja, hevder Geir Haraldseid i dette klippet fra en lederskapssamtale mellom ham og Ørjan Hummelsund, Begge er partnere og jobber med lederutvikling i Human. Haraldseid utdyper at det å ha mange mål som en ikke når, kan virke kontraproduktivt. I lederutvikling jobber vi med å sette riktige mål, og gir fokus til å jobbe med hvordan en skal oppnå målene en har satt.

 

Hva er dine mål? Vi vil gjerne høre dine mål og hvordan du jobber for å sette de, fortsett lederskapssamtalen med oss, legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt.