LED+ 2024 åpner nå for påmelding!

Flere hundre ledere har de siste årene gjennomført Human sine lederutviklingsprogram LED+. Vi har gleden av å invitere til oppstartssamling for en ny gruppe med ledere på Haaheim Gaard i februar 2024.

Lederprogrammet består av fire to-dagers samlinger med overnatting og åtte individuelle samtaler pr. deltaker.  De individuelle samtalene gjennomføres i våre presentable kontorer i Bergen, Haugesund eller Stavanger. I tillegg til et fullverdig lederutviklingsprogram får du gjennom LED+ en unik mulighet til å bli inspirert og utfordret av andre deltakere fra ulike selskaper og bransjer. Programansvarlige er partnerne Ørjan Hummelsund og Geir Haraldseid.

 

Hva er LED + ?

 

 

Oppstartsamling blir 26-27 august 2024 på Haaheim Gaard. 

 

INNHOLD i FELLESSAMLINGENE

 • Ledelse og lederrollen
 • Endringsledelse og strategi
 • Ledelse av team og ledergrupper
 • Konflikthåndtering og den vanskelige samtalen
 • Motivasjon og selvledelse
 • Ledelse og rekrutteringsstrategi
 • Lederskap og kommunikasjon (ny)
 • Å kjenne seg selv, lederskap og selvinnsikt (ny)

 

INDIVIDUELLE SAMTALER

Gjennom de individuelle samtalene står du og din unike ledersituasjon i fokus. Gjennom å bruke en av markedets mest omfattende testbatterier for utvikling, sørger vi for at du får gode forutsetninger for å få økt bevissthet og innsikt i egne styrker og utviklingsområder:

 • HDS: Test av stressadferd
 • MVPI: Test av verdimessige drivere
 • 16pf: Personlighetstest
 • Belbin: 360°gruppedynamisk test

 

Her er hva noen av våre tidligere deltakere har sagt om vårt lederutviklingsprogram:

 

«LED skiller seg fra mange utviklingsprogram, med stor grad av «skreddersøm». Individuelle samtaler, utviklingsmål og ledertrening gjør at programmet var relevant i for meg. Like verdifullt som påfyll av kunnskap, ble bevissthet og utvikling av egen påvirkning på andre mennesker. For meg førte det til konkret endret adferd og bedre lederegenskaper. Anbefales om du har et reelt ønske om utvikling av eget lederskap».

Even Hopeland, Adm.dir. Sekkingstad.

 

«Gjennom LED har den enkelte leder blitt mer bevisst sin rolle i forhold til det å lede, utvikle og motivere ansatte. Det har også gitt oss et utmerket verktøy for læring og forbedring fremover. LED var både nyttig for den enkelte leders egenutvikling og for ledergruppen som helhet. Lederutviklingsprogrammet vi har vært gjennom gjør oss bedre i stand til å ta ut potensialet hos enkelt ansatte, avdelinger og hele organisasjonen, noe som helt klart bidrar til utvikling og verdiskapning fremover».

Bente H.Syre, Adm. Banksjef. Haugesund Sparebank.

 

«Jeg deltok på LED+ i 2021 og det vil jeg varmt anbefale alle! Opplevde både Ørjan og Geir som svært kompetent og flinke kommunikatorer!

Vi hadde svært interessante samlinger med gode foredrag og gruppesamtaler samt sosialt felleskap.Dette kombinert med individuelle samtaler og helt konkret praktiske problemstillinger gjorde at jeg utviklet meg veldig både som person og som leder gjennom LED+.Medarbeidere har tilbakemeldt at de opplever at mitt lederskap har utviklet seg positiv etter deltagelse i LED+ »
Bjørnar Gilje, Daglig leder i Novaform Bergen

 

«LED har vært utrolig lærerikt for meg og ledergruppen. Kombinasjonen av teori og individuelle samtaler har gitt oss gode verktøy for videre utvikling»
Gunvald Mortvedt, Daglig leder, SEAM

 

Pris for hele programmet: NOK 79.000,- eks.mva.
Kostnader knyttet til opphold på fellessamlinger kommer i tillegg.

 

Legg igjen kontaktinformasjon under – vi kontakter deg for en uforpliktende samtale!