Vi er ikke helt hele noen av oss, ledere er folk de òg. Folk ønsker å bli ledet av mennesker ikke av «superhelter».

I dette klippet fra en lederskapssamtale mellom Geir Haraldseid og Ørjan Hummelsund, partnere i Human, snakker partnerne om viktigheten av å trakte etter selvutvikling. Samtidig påpeker Hummelsund at idealet ikke er glansbilder, men at åpenhet om styrker og svakheter skaper tillit blant ansatte. Likevel er det viktig å ikke dyrke sine skavanker. Første steg i retningen av å bli en bedre leder er derfor å identifisere både sterke og svake sider. Ønsker du en prat for å identifisere og dyrke dine gode sider?

 

Vil du fortsette ledersamtalen med en av våre lederutviklere, legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt.