Forventer du som leder mye av deg selv? Trakter du etter å perfeksjon på alle området?

I dette klippet fra en lederskapssamtale mellom Geir Haraldseid og Ørjan Hummelsund, partnere i Human, snakker partnerne om viktigheten av å trakte etter å selvutvikling. Samtidig påpeker Hummelsund at idealet ikke bør være perfeksjon, men at åpenhet om styrker og svakheter skaper tillit blant ansatte – folk ønsker å bli ledet av mennesker og ikke av «superhelter». Likevel er det viktig å ikke dyrke sine skavanker. Første steg i retningen av å bli en bedre leder er derfor å identifisere både sterke og svake sider. Ønsker du praktiske og konkrete verktøy i din lederskapsverktøykasse for å identifisere og dyrke dine gode sider?

 

Vil du fortsette ledersamtalen med en av våre lederutviklere, legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt.