STIFTELSEN DIAKONOVA HARALDSPLASS

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Ønsker du å bruke din eiendomskompetanse til å skape meningsfulle rom og arealer?

Eiendomsdirektør

Våre eiendommer brukes hver dag av tusenvis av mennesker. I ulike livssituasjoner og med ulike behov. Barn, ungdom, voksne og eldre møtes i et hjem, på et sykehus, et samtalesenter, et DPS, høyskole eller på et sykehjem. Et felles behov hos alle disse er gode arealer å leve i - enten de er ansatte, studenter, pårørende, pasienter eller beboere. Noen på et kort besøk, andre livet ut.

For oss handler eiendom om å skape rom som gir gode møteplasser. Ønsker du å bruke din eiendomskompetanse på å skape meningsfulle rom og arealer?


Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er i sterk vekst med virksomheter i Vestland, Rogaland, Agder og Oslo. Vårt mål er å være en diakonal verdibærer og synlig samfunnsaktør som tilbyr tjenester innen helse, omsorg og utdanning. Eiendom er stiftelsens største materielle verdi, og både bygg og arealutnyttelse er nøkkelfaktorer for at vi skal lykkes i vårt samfunnsoppdrag. 

Stillingen som eiendomsdirektør skal styrke vår strategiske kraft i vårt mål om en bærekraftig og fremtidsrettet arealutvikling. 

Prosesser som sikrer best mulig utnyttelse og profesjonell utleie og forvaltning av eiendommene vi har i dag, samt å sette kursen for hvordan vår eiendomsportefølje skal se ut i fremtiden, vil være definerende tema for rollen som eiendomsdirektør. Akkurat nå står vi blant annet i starten av arbeidet med nye reguleringsplaner for Haraldsplass Helsecampus og Solli Helsecampus i Bergen. Vi tar også en aktiv posisjon i temaer som nye boligmodeller og boformer. 

Samtidig er økt samordning av eiendomsdrift også et viktig mål for oss. Du vil gi et solid bidrag i å se til at konsernet får utnytte potensialet for synergier og stordriftsfordeler på tvers av virksomhetene som er tilknyttet stiftelseskonsernet. 

Eiendom er en av våre viktigste økonomiske ressurser som muliggjør langsiktig utvikling av stiftelsen sitt arbeid. Som eiendomsdirektør vil du gjennom kvalitet, styring og god eiendomsforvaltning ha en betydelig innvirkning på den merverdien vi ønsker å skape for samfunnet. 

Ønsker du å høre mer om virksomheten og stillingen? Sjekk ut denne stillingspodkasten: 


Hvem ser vi etter?
Vi ser etter en erfaren og engasjert leder med solid bakgrunn innen eiendomsutvikling og forvaltning. Du har et etablert nettverk innen eiendomsbransjen og god erfaring med konseptutvikling og tidligfasevurderinger. God forståelse for politisk og administrativ behandling av reguleringsplaner vil være svært nyttig. Du er godt kjent med de kravene som stilles innen ESG, og er opptatt av grønn omstilling og dokumenterbar fremdrift i tråd med stiftelsens ambisjoner. Du tar ledelse i prosjekter og prosesser, og gjennomfører gjerne forhandlinger for stiftelsen og tilknyttede virksomheter.

Som person er du en strategisk og visjonær eiendomsutvikler som evner å lede mennesker og prosesser på en måte som skaper gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Du ser raskt muligheter for samspill på tvers av ulike driftsorganisasjoner og aktører i markedet. Din evne til å forvalte kommersielle forhold i en formålsdrevet ideell virksomhet vil være svært viktig. Din profesjonelle tilnærming til eiendomsforvaltning og drift vil være avgjørende for at vi skal oppnå våre mål om bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av våre eiendommer.

Interessert? 
Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig samtale om stillingen. Ta kontakt med våre rådgivere i Human, Edvard Thormodsæter på mob 95 88 22 99 eller Morten Myhren på mob 48 22 46 60. Spørsmål kan også rettes til administrerende direktør, Jørn-Henning Theis på mob 93 45 55 60. 
 

Om STIFTELSEN DIAKONOVA HARALDSPLASS

er en selvstendig diakonal institusjon med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høyskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet «kompetanse med hjertevarme» forplikter til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende fellesskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet. Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å knytte til seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

Info

Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV