Er du teamleder, eller en del av et team?

Ta en avsjekk: Er disse fire elementene som Geir beskriver tilstede i teamet ditt?

 

1: Støttende omgivelser
2: Klare forventinger
3: Trygghet om at en vil hverandre godt

4: Det er lov å gjøre feil