Likhetstenkning i team

Det sies at "når alle tenker likt, er det ingen som tenker" ( Walter Lippman).

Likhetstenkning er derfor en trussel mot å få ut potensialet av å jobbe i team. Ørjan Hummelsund gir deg her noen input på hvordan du som teamleder kan utfordre teamet ditt når det gjelder nettopp dette:

Du kan:
– Skape gode diskusjoner
– Skape utfordrende samtaler
– Sørge for at teamet utfordres