Skape team som presterer bedre?

Forskningen de siste 50 år viser at det å arbeide i team er en nøkkel for å skape gode prestasjoner og ekstraordinære resultater.

Dette har ført til at vi i dag ofte arbeider i team sammen med andre. På samme tid så er det ikke slik at det å sette mennesker sammen i team, automatisk gir god effekt. Det å få et team til å fungere, handler blant annet om at den enkeltes fungering i samspill med andre, og at teamet dekker viktige funksjonene.

 

I Human har vi lang erfaring i å dyktiggjøre team. Som en viktig del av våre ulike teamutviklingsprosesser benytter vi verdens mest brukte teamverktøy – Belbin. Våre teamutviklingsprosesser kan variere fra dagsprogram til lengre prosess. Vi tilpasser etter de behov og den kontekst teamet skal operere i.