Bergen kirkelige fellesråd har brukt Human gjennom en årrekke, til både rekruttering av kirkeverge og i lederutvikling
Down arrow

Prosessen var grundig, - ved bruk av samtaler og tester i flere trinn, og opplevdes profesjonell.

Bergen kirkelige fellesråd har brukt Human gjennom en årrekke, til både rekruttering av kirkeverge og i lederutvikling. Selv ble jeg rekruttert til kirkevergestillingen i 2021 hvor prosessen ble ledet av Human. Jeg opplevde å bli møtt på en god og trygg måte gjennom hele prosessen. Samtalene og møtene med Human sine medarbeidere var behagelige, fine og de hadde et positivt fokus på meg som søker. Prosessen var grundig, – ved bruk av samtaler og tester i flere trinn, og opplevdes profesjonell.

Mette Svanes

Kirkeverge

Den Norske Kirke i Bergen

Klar for å rekruttere nye kloke hoder?

Vi hjelper deg med å finne de beste kandidatene.

Ta kontakt her