Vi bruker lederutviklingsprogrammet til Human aktivt for å møte morgendagens utfordringer
Down arrow

Småkraft er et selskap i stor endring og sterk vekst, og vi bruker lederutviklingsprogrammet til Human aktivt for å møte morgendagens utfordringer.

Våre erfaringer er svært gode både med tanke på individuell utvikling og kollektiv samhandling. I en verden av ellers raske beslutningsprosesser, ser vi at vi blir bedre når vi får tilgang til en arena som åpner opp for mer refleksjon

Halle Aslaksen

Administrerende direktør

Småkraft

Utvikle ledere?

Vi skreddersyr lederprogrammer for privat og offentlig sektor.

Ta kontakt med oss her!