For oss har det å være med på LED gitt den enkelte ledere et løft!
Down arrow

Gjennom LED har den enkelte leder blitt mer bevisst sin rolle i forhold til det å lede, utvikle og motivere ansatte.

Den enkelte leder har blitt mer bevisst sin rolle i forhold til det å lede, utvikle og motivere ansatte. Det har også gitt oss et utmerket verktøy for læring og forbedring fremover. LED var både nyttig for den enkelte leders egenutvikling og for ledergruppen som helhet. Lederutviklingsprogrammet vi har vært gjennom gjør oss bedre i stand til å ta ut potensialet hos enkelt ansatte, avdelinger og hele organisasjonen, noe som helt klart bidrar til utvikling og verdiskapning fremover.

Bente H. Syre

Adm. banksjef

Haugesund Sparebank

Ønsker du å gjøre din organisasjon bedre?

La oss ta en prat om en av våre utviklingstiltak og eller hvordan vi kan designe en utviklingsprosess for deg og din organisasjon.

Ta kontakt her