Ledergrupper har et stort utviklingspotensial

De fleste organisasjoner og selskaper ledes av en ledergruppe. Etter mange års arbeid med å utvikle ledere i organisasjoner ser vi potensialet for også å utvikle ledergruppen som en prestasjonsgruppe.

De aller fleste ledergrupper har et stort utviklingspotensial til å kunne bli enda mer effektive og høyt presterende. Gjennom Human sitt ledergruppeutviklingsprogram følger vi en ledergruppe over tid og arbeider målrettet med å utvikle gruppens hensikter, arbeidsprosesser og resultater.

 

Vi benytter Effect ledergruppeverktøy som et kartleggingsverktøy, før vi sammen med leder definerer en prosess for å arbeide målrettet med fokusområder for gruppen.

 

Som en del av ledergruppeutviklingen benytter vi også andre testverktøy som vil være med å gi viktige innspill for å styrke gruppens prestasjoner.

 

For at en gruppe skal erfare varig endring og forbedring, må en ha fokus over lengre tid. Våre programmer på ledergruppeutvikling har derfor vanligvis en varighet på 10 mnd.

 

EFFECT LEDERGRUPPEVERKTØY
Som et resultat av et samarbeidet mellom cut-e og Bang & Midelfart er effect et online verktøy for å måle og utvikle effektiviteten i ledergrupper. Effect gir ledergruppen innsikt i egne styrker og utviklingsområder, og presenterer gruppen med konkrete forslag til hvordan den kan øke effektiviteten. Testen er bygget opp på den omfattende og unike forskningen som Bang og Midelfart har gjort på norske ledergrupper, og gjennom testen bli en målt i forhold til en norsk virkelighet.