Hydrogen Solutions AS

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Vil du bruke din kommersielle teft og relasjonelle egenskaper til utviklingen av markedet for grønt hydrogen?

Commercial Manager

Tilgang til energi er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Det trengs flere og nye bærebjelker inn i energimiksen, - en av disse er hydrogen. Vi tar utfordringen på alvor og vår løsning er å utvikle, bygge, eie og drifte produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Skalerbar, lokal og grønn hydrogenproduksjon vil bli en sterk bidragsyter til den bærekraftige samfunnsutviklingen vi alle ønsker.

Vi opplever vekst og får bekreftelser fra store og solide aktører som både tror på forretningsmodellen vår og markedet for grønt hydrogen. Samtidig er utviklingen av markedet for hydrogen en klassisk “høna-og-egget"-problematikk. Det stimuleres til teknologi- og markedsutvikling gjennom virkemiddelapparat og private investorer ser investeringsmuligheter. Likevel er det fortsatt et stykke arbeid som må gjøres før en kan se konturene av et marked i modning. Produksjonsanlegg, distributører og brukere av hydrogen må fortsatt utvikles.

Som Commercial Manager vil du være en sentral bidragsyter i å jobbe inn mot potensielle brukere og avtakere av hydrogen. Du vil jobbe aktivt med markedsanalyser, nettverksbygging, og det å ta initiativ til nye relasjoner. Relasjonene du utvikler skaper grobunn for realisering av nye produksjonsanlegg, særlig gjennom å stimulere etterspørsel etter hydrogen fra sluttbrukere. Du vil dermed også være en viktig kontakt overfor kunder også i salg av hydrogen for våre anlegg i drift. Forhandlinger og regulering av samarbeid i forpliktende avtaler blir en naturlig del av din hverdag, samt at din kommersielle forståelse gir et vesentlig bidrag knyttet til kalkyler og finansielle aspekter inn mot beslutning om investering i de konkrete prosjektmulighetene.


Dersom du kjenner deg igjen i flere av kvalifikasjonene nedenfor, vil vi gjerne høre fra deg:
  • Høyere utdanning innen et relevant fagområde, fortrinnsvis økonomiske/kommersiell fagretning.
  • Kjennskap til eller erfaring fra potensielle brukere av hydrogen, eksempelvis prosessindustrien, maritim sektor eller anleggsbransjen
  • Kjennskap til eller erfaring fra kraft- og fornybarbransjen.
  • Kjennskap til eller erfaring med markedsanalyser, forretningsutvikling, kommersielle forhandlinger og avtaler.

Som person bygger du relasjoner gjennom en tillitsvekkende og pålitelig fremtoning. Læring og kontinuerlig forbedring er en naturlig del av ditt tankesett og du står godt i møte med krevende situasjoner og utfordrende oppgaver. Du er en dyktig relasjonsbygger og skaffer deg naturlig oversikt over hva som rører seg i markedet. Du trives på konferanser og nettverksarenaer. Du har meget god kommersiell forståelse og evner å kombinere ivaretagelse av relasjoner samt lønnsomhet og risikoallokering i en forhandling.

Vi holder til på Stord og ønsker å skape et sterkt samhold i selskapet, derfor vil vi gjerne at du sitter sammen med oss. Likevel er avstand ingen hindring lenger, og vi vurderer gjerne alternativer dersom du er riktig.

Nysgjerrig?
Kontakt vår rådgiver i Human, Edvard Thormodsæter, på mob 958 82 299. Du kan også kontakte CEO i HYDS, Thor Henrik Hagen, på mob 901 71 479 for spørsmål.

Om Hydrogen Solutions AS

Hydrogen Solution AS (HYDS) ble etablert i 2021 og er et hurtig voksende norsk hydrogenselskap. HYDS utvikler, bygger, eier og opererer hydrogenanlegg, og strategien er å produsere grønne hydrogen- og hydrogenderivater gjennom skalerbare og lokale anlegg. Våre grunnholdninger og verdier i HYDS skal bidra til bærekraftig utvikling av mennesker, natur og kultur. Gjennom høye krav til etikk, tillit og respekt skal all aktivitet bygge på verdiene Safety, Trust, Sustainable og Drive. Selskapet har hovedkontor på Stord og teller per i dag 15 medarbeidere.

Info

Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV