Austevoll kommune

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Vil du leia ein offensiv kommune i eit lokalsamfunn prega av sterkt engasjement og eit yrande næringsliv?

Kommunedirektør

Austevoll er ei øygruppe midt mellom Bergen og Stord, i Vestland fylke. Me er eit lokalsamfunn prega av sterkt driv og engasjement. Austevollingane har alltid vore opptekne av å skapa verdiar og byggja eit sterkt lokalsamfunn. Dette har gjort oss til ein av landets største fiskerikommune og ein sterk næringskommune med høge ambisjonar for både lokalsamfunn og våre kommunale tenester. I Austevoll får me ting til å skje.

Til å leia kommuneadministrasjonen søkjer me no ny kommunedirektør. Du vert øvste administrative leiar for ein kommune med om lag 5 300 innbyggjarar og kring 430 tilsette. Som kommunedirektør vil du få ein variert kvardag som famnar breitt og kor det er korte avstandar – både til fastlandet og mellom kommuneleiing, politikarar og innbyggjar.

Me søkjer ein leiar med gode leiareigenskapar, klar rolleforståing og som kommuniserer og samhandlar godt med både eigen organisasjon, politisk leiing, næringsliv og lokalsamfunn.

KVEN ER DU?
Me ser etter ein truverdig, trygg og samlande leiar som er særs god på samarbeid og kommunikasjon. Du let deg engasjera og motivera av å driva god samfunnsutvikling og har allereie vist at du tek samfunnsoppdraget på alvor.

Du er oppteken av å skapa godt samspel mellom politikk og administrasjon – og fattar korleis dette må gjerast i eit mindre lokalsamfunn. Du meistrar balansekunsten det er å sjå moglegheiter og være løysingsorientert – samstundes som du sikrar kvalitet og fagleg forankra prosessar og råd.

Sjølv om kommunen har ein robust økonomi og ei god drift så vil det i åra som kjem vera naudsynt med krevjande prioriteringar og god styring av både drift og fleire store investeringsprosjekt.

I ein mindre kommuneadministrasjon som vår må du ha ei aktiv og operativ rolle, der du mellom anna må vera innstilt på sjølv å bidra i saksutgreiing og saksførebuing.

Me forutset at du har relevant høgare utdanning, solid leiarerfaring og kan visa til dokumenterte resultat. Det er ønskjeleg at du har leiarerfaring frå komplekse organisasjonar. Det vil vera fordelaktig med erfaring frå offentleg sektor, sjølv om dette ikkje er eit krav.

Personlege leiareigenskapar vert tileigna avgjerande vekt i vurderinga.

Ønskjer du å høyre meir om stillinga, lytt gjerne til denne podkastepisoden:


Ønskjer du ei uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga?
Ta kontakt med våre rådgjevarar i Human As, Edvard Thormodsæter (958 82 299), eller Odd Arild Sævik (450 21 995), Du kan òg ta kontakt med ordførar i Austevoll kommune, Bente Kari S. Taranger (476 12 910).

Det vert utarbeidd offentleg søkjarliste i tråd med offentleglova. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkjaren bli varsla om dette.
 

Om Austevoll kommune

Austevoll er ei øygruppe og ein kommune sørvest i Vestland fylke. Austevoll er ein av landets største fiskerikommune med svært høg næringsaktivitet og byr på eit mangfald av spennande jobbar. Kommunen sitt administrasjonskontor held til i nye lokalar i kommunehuset på Storebø som ligg 5 minuttars køyring frå ferje- og snøggbåtkai. Frå august 2023 vart alle sambanda mellom Austevoll og fastlandet gratis for alle reisande! Kommunen har eit folketal på 5 300 innbyggjarar og dagleg pendlar om lag 700 til Austevoll frå nabokommunar. Vi er om lag 430 fast tilsette som er opptatt av å gje innbyggjarane våre gode kommunale tenester. Vi kan tilby meiningsfylte og utfordrande oppgåver og gode, offentlege pensjons- og forsikringsordningar. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.

Info

Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV