Bergen kirkelige fellesråd

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Er du en åpen, frimodig og troverdig leder?

Kirkeverge - Bergen

Den norske kirke i Bergen er en betydelig og godt synlig verdiskaper i samfunnet, både som trossamfunn, kulturaktør, ansvarlig for drift og vedlikehold av kirkebygg og som byens gravplassforvalter. Kirken i Bergen skal være en frimodig forvalter av et budskap som vedrører alle mennesker i byen. Bergen kirkelige fellesråd strekker seg etter visjonen om «mer himmel på jord» og styres av verdiene Åpen, Frimodig og Troverdig.

Da vår nåværende kirkeverge går av med pensjon høsten 2021, søker Bergen kirkelige fellesråd (BKF) ny kirkeverge.

Vår nye kirkeverge skal lede virksomheten etter BKF sine mål og verdier og ha en aktiv rolle i å fremme disse for offentligheten. Vi søker en erfaren, engasjert og trygg leder til å lede og videreutvikle en organisasjon i endring. 


ANSVARSOMRÅDER:
 • Være daglig leder for BKF med et helhetlig ansvar for personal, økonomi og måloppnåelse
 • Lede og utvikle BKFs medarbeidere og virksomhet
 • Ivareta og utvikle kontakten med Bergen kommune
 • Sørge for at BKF er synlige i møte med offentligheten og media
 • Kirkevergen rapporterer til Fellesrådet

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole. Aktuelle fagområder kan være ledelse, organisasjon, teologi og/eller økonomi
 • God erfaring som leder med personalansvar
 • Erfaring fra endringsledelse i større organisasjoner
 • God kjennskap til og stort hjerte for Den norske kirke som organisasjon og kirkens plass i samfunnet
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke

PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tydelige analytiske og strategiske ferdigheter
 • Evner til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Ledererfaring og personlige egenskaper vil vektlegges betydelig i utvelgelsen

VI TILBYR:
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover, reglementer og KAs tariffavtaler
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP)
 • En spennende og utfordrende lederstilling i en organisasjon med motiverte medarbeidere

Nysgjerrig?
Vi tar gjerne en uforpliktende og fortrolig samtale om stillingen. Ta kontakt med våre rådgivere i Human, Ørjan Hummelsund på mob. 913 11 991 eller Edvard Thormodsæter på mob. 958 82 299. Spørsmål kan også rettes til leder i Bergen kirkelige fellesråd, Bjørg Sveinall Øgaard, på mob. 950 43 785.

Søknadsfrist: 9. mai 2021

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra offentlighet. Dersom ditt ønske om reservasjon ikke blir tatt til følge vil du bli opplyst om dette. (Offentlighetsloven § 25). Nærmere opplysninger om hvordan BKF forvalter offentlighetsloven kan gis ved kontakt med vår rekrutteringspartner Human AS.

Om Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Dette innebærer eiendomsforvaltning av 65000 kvadratmeter bygg, 34 kirker, 27 gravplasser, fire kapell og annen eiendom knyttet til disse. Videre ivaretar BKF administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for nærmere 200 ansatte med kirkevergen som daglig leder. I 2020 hadde BKF et driftsbudsjett på ca. 250 millioner og et investeringsbudsjett på 122 millioner. BKF forvalter også eierskapet av Akasia AS.

Info

 • Stilling: Kirkeverge - Bergen
 • Arbeidssted: Bergen
 • Heltid/Deltid: Fulltid
 • Søknadsfrist: 09.05.2021
 • Fylke: Vestland
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontaktpersoner:
 • Ørjan Hummelsund

  +47 913 11 991
 • Edvard Thormodsæter

  +47 958 82 299
 • Bjørg Sveinall Øgaard

  +47 950 43 785
Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV