Solli DPS

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Er du en offensiv og kompetent leder?

Administrasjonsleder

Som følge av vekst og utvikling skal Solli DPS ansette en dyktig medarbeider til den nyopprettede stillingen som Administrasjonsleder. Stillingen vil få et helhetlig ansvar for virksomhetens administrative og driftsmessige del, bestående av administrativ stab, samt avdelinger for merkantil, drift og kjøkken og renhold. Stillingen vil ha overordnet personalansvar for 25 medarbeidere. Stillingen rapporterer til Direktør og er en del av ledergruppen.

Vi søker etter en person med god kompetanse på ledelse og utvikling med hovedfokus på økonomi, administrasjon og drift. Personen må være proaktiv og selvstendig og ha erfaring med ledelse i en større virksomhet. Den riktige kandidaten motiveres av virksomhetens ideelle verdigrunnlag og har et ønske om å få bruke sin kompetanse og erfaring til å skape gode rammer og en effektiv og profesjonell virksomhet til det beste for pasienter og brukere av Solli DPS.


Dine ansvarsområder:
 • Bidra i den daglige driften sammen med direktør og øvrige ledere
 • Budsjett- og resultatansvar for foretakets administrative og driftsmessige del
 • Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner.
 • Personalansvar for administrativ stab, samt ledere for merkantil avdeling, driftsavdeling, og avdeling for kjøkken og renhold, samt støtte i personaloppfølging av øvrige ansatte.
 • Ansvar for kvalitetssystem og avvikshåndtering
 • Bistå direktør og andre i oppfølging av administrative oppgaver, inkludert forberedelse av styresaker
 • Være en aktiv sparringspartner og rådgiver for administrerende direktør
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning innen ledelse, økonomi og administrative fag, eksempelvis siviløkonom eller tilsvarende
 • Flere års erfaring som leder med personalansvar
 • Erfaring med utvikling av systemer og støttefunksjoner
 • Generelt god kompetanse på bruk av IKT-systemer
 • Forståelse for virksomhetens egenart som spesialisthelsetjeneste er en fordel, men ikke et krav til kandidater som søker
Vi kan tilby:
 • En utfordrende stilling med komplekse og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med dyktige medarbeidere og en menneskeorientert hverdag.
 • En rolle med stor innflytelse på den videre utviklingen av en viktig institusjon med stor verdi for samfunnet.

Har du spørsmål til stillingen?
Ta kontakt med rådgivere i Human; Ørjan Hummelsund 91 31 19 91 eller Edvard Thormodsæter 95 88 22 99.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig i en tidlig fase.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Om Solli DPS

Solli DPS er et privat ideelt helseforetak innenfor spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern for voksne. Vi er eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen, og opptaksområdet vårt er kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt DPS med høy faglig standard. Vi ønsker at våre tjenester skal utvikles til å møte våre pasienter og brukeres behov på best mulig måte, og vi ønsker å bidra til videre utvikling av best mulige helsetjenester i henhold til anbefalt behandling og forskning. Vi ønsker deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Solli DPS deltar i regjeringens inkluderingsdugnad, og vi vil også gjerne ha søknader fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Solli DPS hadde i 2019 en omsetning på 137 millioner, sysselsatte 137 årsverk og er heleid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Info

 • Stilling: Administrasjonsleder
 • Arbeidssted: Nesttun
 • Heltid/Deltid: Fulltid
 • Søknadsfrist: 01.12.2020
 • Fylke: Vestland
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontaktpersoner:
 • Edvard Thormodsæter

  +4795882299
 • Ørjan Hummelsund

  4791311991
 • sollidps.no
Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV