Skaper julegaver motiverte ansatte?

Publisert 19.12.2017 av Edvard Thormodsæter

 

En hovedessens ved julen er det å gi. Dette er tydelig på julekvelden med alle pakkene under treet, men det er fullt tilstede også på arbeidsplassen i dagene før jul. Virksomheter gir ulik form for oppmerksomhet til kunder, det samme skjer mellom medarbeidere, og ledere gir gaver til sine ansatte. Hvorfor gjør vi det, og hvilken effekt har det?

Ledere som gir ansatte gaver til jul kan ha ulike motiver, men de fleste gjør det ut fra et ønske om å anerkjenne medarbeiderne ved å gi en positiv oppmerksomhet for innsatsen i året som har gått. I bunn ligger det et ønske om å øke trivselen og motivasjonen for arbeidet i virksomheten.

I uken før jul er det mange ansatte som har fått sine julegaver, og mest sannsyling en del ledere som har stresset med å skaffe årets gaver.

 

Hva er så nytteverdien av tiden og pengene som brukes på anskaffelse av julegaver? Skaper julegaver økt motivasjon hos medarbeiderne?

 

Fredrik Herzberg var blant de første som forsket på hva som virker motiverende på ansatte, og hva som kan virke demotiverende. Herzberg fant at det er forskjell på faktorer som skaper økt trivsel, og de faktorene som skaper mistrivsel. Disse faktorene ble enten definert som hygienefaktorer eller motivasjonsfaktorer. Eksempel på hygienefaktorer ville være faktorer som blant annet lønn, status, jobbsikkerhet, mellommenneskelige forhold og lederens kompetanse. Eksempel på motivasjonsfaktorer ville være tilfredshet og prestasjoner ved å gjøre en god jobb, få anerkjennelse fra andre, arbeidsoppgavenes karakter, ansvar for eget arbeid, forfremmelser og vekst.

Herzberg fant at hygienefaktorene skaper mistrivsel hvis de ikke er tilstede, mens motivasjonsfaktorer er egenskaper som aktivt fremmer motivasjon når de er tilstede.

Tilbake til julegavene. Lederen kjøper julegaver til ansatte for å øke motivasjonen, men er julegavens effekt egentlig bare å unngå misfornøyde medarbeidere? Det finnes nok ikke en absolutt definisjon på om julegaver er motivasjonsskapende eller ei, men det er sannsynlig at dersom julegaven uteblir, blir medarbeiderne misfornøyde. Ergo; vi må kanskje erkjenne at julegaver er hygienefaktorer.

 

"Løp og kjøp?"

-  Til dere som ikke har gitt julegaver til ansatte før; kanskje dere bør unngå det, ikke starte noe som ikke vil ha effekt og som dere heller ikke kan ta bort på et senere tidspunkt?

-  Til dere som er inne i godt etablerte julegavetradisjoner; dere er fanget. Løp å kjøp! Og husk, dere bør overgå fjoråret, hvis ikke kan dere risikere å skape mistrivsel.

 

Gaver som varer

Kanskje kan vi tone ned masseutdeling av julegaver i julelunsjen siste dag før jul? Samtidig må vi opprettholde forståelsen av viktigheten av det å gi for ledere. I stedet for ledere som handler gaver i skippertak til jul, påske og sommerferie, vil en større effekt kunne skapes gjennom en leders kontinuerlig givende holdning i møte med medarbeideren. Ofte er det slik at det viktigste er mye nærmere og lettere tilgjengelig for oss enn vi tror, vi må bare se det først. Slik er det også her.

I tilfelle du ikke har sett det allerede så skal jeg avslutte med å gi deg 6 forslag til hva du kan gi dine medarbeidere til jul, og ellers gjennom året;

  1. Gi tillit og ansvar

  2. Gi meningsfylte oppgaver

  3. Gi anerkjennelse for måloppnåelse

  4. Gi tid og ressurser til vekst og utvikling

  5. Gi tilbakemeldinger som istandsetter medarbeidere til å lykkes

Og sist men ikke minst; 

     6. Gi medarbeiderne dine en leder som jobber med seg selv for å bli den beste lederen de kan              få

Gir du dette, vil du garantert motiverte medarbeidere!

Lykke til med årets julegaver!   

Stikkord

Blogg

Følg med følg med

Stikkord